รายละเอียดการรับสมัครงาน

บริษัท ไฟว์ซิส จำกัด ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ไฟแรงไม่จำกัดเพศ

PRODUCT DESIGNER

คุณสมบัติดังนี้

  • จบการศึกษาด้านออกแบบ (สถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, หรือออกแบบผลิตภัณฑ์)
  • มีความชื่นชอบในงานโลหะ หรืองานฝีมือ
  • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้ดี เช่น Photoshop, Illustrator, Rhino/ 3DsMAX/ AUTOCAD
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และเวลาที่กำหนดได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

  • เป็น 1 ในทีม ในการดูแลออกแบบภาพลักษณ์องค์กร
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ 5ive Sis
  • ดูแล ประสานงานการออกแบบในการผลิตจริง
  • ออกแบบงาน Lifestyle อื่น ๆ ภายใต้ concept ที่ได้รับมอบหมาย

ส่งประวัติผลงาน พร้อมแนะนำตัว (Resume + Protfolio) ของคุณมาได้ที่

Jutamas@5sis.com พร้อมระบุตำแหน่ง